Kontakt

Admin  |

 

 

     

História našej firmy sa začala písať v roku 1991 keď sa značka DB agentúra objavila na Slovensku prvýkrát. Bola to značka patriaca firme registrovanej ako fyzickej osobe. Časom s rozrástajúcim sa počtom organizovaných podujatí sa firma zmenila na spoločnosť s  ručením   obmedzeným.   Od  rokov  1992   a    2001 sú  značky  DB agentúra®  ako aj BYT a STAVBA® registrovanými ochrannými známkami, pod hlavičkou ktorých sa organizujú výstavy, školenia a technické realizácie výstav na kľúč po celom Slovensku.

 

Sú to výstavy s tradíciou, kde je pre vystavovateľov vytvárané výborné pracovné prostredie, čo potvrdzuje aj  vysoký počet pravidelných vystavovateľov. Zaujímavými pre širokú a odbornú verejnosť sa stali aj regionálne výstavy v menších mestách. Sú to podujatia s veľmi dobrou atmosférou a vysokou návštevnosťou. Okrem vlastných podujatí sa firma venuje aj technickým realizáciam na kľúč od veľkých výstav organizovaných inými realizátormi až po technické realizácie jednotlivých stánkov na známych medzinárodných podujatiach. Okrem týchto činností zabezpečujeme reklamné kampane, grafické návrhy propagačných materiálov až po tvorbu, registráciu a prevádzkovanie webových aplikácii.

 

 
 

   The Official Web Site of Expo Company DB agetnúra s.r.o. All right reserved.

©Copyright & Develope by: LanMax 2006